regler

Randori

Frikamp m. udstyr, for forskellige stilarter.


Kamptid: 3 min. (finaler 5 min.) (Yo in kan kids 2 min. Finale 3 min.)


Point:

Ippon (1 point) = tildeles for træf, der af dommeren skønnes, ikke nødvendigvis at være afgørende for kampens udfald. Med tanke på realistisk kamp.


Nihon (2 point) = tildeles for ekstra godt træf, der af dommeren skønnes at være ren teknik, samt meget muligt ville være afgørende for kampens udfald, med henblik på realistisk kamp -Spark (keri) mod hoved (jodan) -Nedtagning efterfulgt af opfølgende teknik -Serie af træf (renko), hurtigt efter hinanden.


Den der først opnår 5 point vinder. Hvis parterne efter kamptid står lige, kæmpes efter ”Sudden Death”: første scoring vinder. At stå lige indebærer også advarsler og antal gange overskredet kampareal. F.eks. hvis den ene part har fået en advarsel, vil denne tabe, hvis scoring er lige. I finalen kæmpes til 7 point.


Regler:

Træf må kun finde sted på beskyttelsesudstyr. Hvis modparten vender ryggen til, må der kun laves markering. Overtrædelse af dette kan give diskvalifikation. Der kan også gives advarsel hvis den ene part hele tiden vender ryggen til modstanderen.


At holde i tøj, arme og ben er tilladt. Fodfejninger er tilladt. Benspænd er tilladt. Nedtagninger er tilladt. Kast er tilladt.


slam er ikke tilladt.


låse er ikke tilladt (fastholdelse er tilladt). Træf udenfor beskyttelsesudstyr er ikke tilladt. Meget hård kontakt er ikke tilladt. Teknikker uden selvbeherskelse og kontrol er ikke tilladt.


Kampen stoppes ikke hvis de 2 kæmpere kommer ned på gulvet. Kampen stoppes først efter træf og point.


Spark og slag under hofte giver ingen point. Det er dog tilladt at lave markerings træf (dette kan ikke give point). hårdt træf giver advarsel.


Kontakt:

I hoved (Jodan) må der kun være let kontakt. På kropsbeskyttelsen er lidt hårdere kontakt tilladt. Det forventes at udøveren viser respekt, kontrol og omtanke for sin modpart. Overtrædelse af dette kan give øjeblikkelig diskvalifikation. (vores holdning til skader, ære osv. gør, at vi opfordrer alle til at kæmpe rent og uden for hård kontakt).


samtidigt kontakt giver ingen point til begge kæmpere.


Advarsel:

Efter 3 advarsler taber man kampen og klassen. Der gives advarsel for overtrædelse af regler, hvis ikke overtrædelsen er stor nok til diskvalifikation. Der gives advarsel for dårlig opførsel.


Overskridelse af kampareal:

Efter 4 overskridelser taber man kampen. Er man overskredet og bliver ramt gælder både træf og overskridelse. Er man overskredet og træffer sin modpart vil træf ikke give point. Der gives signal at man er overtrådt, men kampen stoppes ikke ved alle overskridelser.


Dommere:

1 kampdommer, 2 sidedommer og 2 official. Så vidt muligt fra forskellige klubber og stilarter.


Udstyr:

kamphjelm, handsker, og brystbeskytter.

Udstyret udleveres og kontrolleres lige før kampen. Hvis udstyret sidder forkert gives signal, kampen og tiden stoppes indtil alt er i orden. Dommerne skal gøre det samme.

Skridt beskytter er tilladt og er en god ide (dette medbringes selv).


Beskyttelsesudstyret giver en del sikkerhed, det kan dog også give en falsk fornemmelse af sikkerhed. Derfor er det enormt vigtigt med kontrolleret kontakt/træf. Vi forventer at vores stævner forløber uden seriøse, og med et absolut min. af skader.

Vi håber at der ingen knockout vil være (vi skal træne igen dagen efter). Hvis en kæmper bliver diskvalificeret, forventes dette at ske med god ro og orden. Vi kæmper for kammeratskaber og imod fjendtligheder. Konkurrencer er kun en del af vores træning.

Stickfinghting


Kamptid: 3 min. (finaler 5 min.) (Yo in kan kids 2 min. Finale 3 min.)


regler er samme som randori (ovenstående) dvs. man gerne må slå, sparke, kaste osv. ydermere er beskyttelses udstyret, hjelm, handsker og bryst plade de samme.hver kæmper får udleveret 2 sticks. længde kan variere udfra str. på kæmperne. Sticks er træ inders, belagt med skumgummi, og gaffa tape.


træf med sticks

Point:

Ippon (1 point) = tildeles for træf på arme og ben med stick.


Nihon (2 point) = tildeles for træf i hoved og mave bryst region.


sambon (3 point) = overlegen teknik flere træf efterfulgt af hinanden indenfor meget kort tid. nedtagning efterfulgt at serier af træf. Træf og teknik bedømmes at dommeren til at ville have afsluttet kampen totalt, med henblik på realistisk kamp.


Det er tilladt at stikke med våbnet, men der forventes at man ikke stikker for hårdt frontalt mod hoved. stik imod kroppen er kun tilladt imod bryst pladen.


samtidigt træf giver ikke point. hvis den ene træffer i mave bryst region eller  hoved, men den ande træffer på arme eller ben. Vil den der træffer til 2 point kun få tildelt 1. dvs. at man med fordel kan tage et slag på evt. arm, hvis man derimod træffer den anden i hoved eller mave bryst region.


For hård kontakt, eller teknik uden kontrol kan give advarsel! vi forventer at kontakten kun er med den kraft der er nødvendig for at få point.Kata / Tan-en / Soloform

For forskellige stilarter


Maksimal varighed af præstation: 2 min. Overskrides tidsrammen tildeles ingen point.


Præstation skal indeholde minimum ét Kiai (kampråb).


Dommere:

3 sidedommere og 2 Official. Så vidt muligt skal de 3 dommere selv træne forskellige stilarter. F.eks. må alle 3 ikke være udelukkende Karate-udøvere. Ydermere vil de være fra forskellige klubber, hvis muligt.


Point:

Udøveren vil få en karakter mellem 0-100 af de 3 dommere. Gennemsnit af dette er udøverens scoring.


Areal:

Overskridelse af areal skal undgås.


Finaler:

De 3 højeste scoringer går videre til Finalerne. Hvis der er lige scoring går begge deltagere videre. Det er tilladt at vise en anden form i finalen, end til udvælgelsen. I eneklte tilfælde kan der i finalerne laves omkamp, dvs. udøverne skal vise deres kata igen.


Kata Våben:

Samme regler og tidsbegrænsninger. Man udfører solo form med hvilket kampkunst våben, man ønsker (eller flere). Vi gør opmærksom på at enkelte våben kræver tilladelse af Politiet. Hvis udøver bærer dette våben skal våbentilladelse medbringes.

Embu/Partner kampserie

For forskellige stilarter


Varighed:

Minimum 1 min. Maksimum 2 min. Overskrides tidsrammen vil der ingen point tildeles.


Antal personer i embu:

Der kan være fra 2 til 4 personer i Embu.


Dommere:

3 sidedommere og 2 Official. Der vil så vidt muligt være dommere fra 3 forskellige stilarter, samt forskellige klubber.


Point:

Der vil af de 3 dommere blive tildelt mellem 0-100 point. Gennemsnittet af dette vil være embu-udøvernes scoring.


Areal:

Overskridelse af areal skal undgås.


Embu krav:

Embu skal indeholde spark, slag (atemi), kast (nage), låse (gatame waza) og Kiai (kampråb). Der vil blive dømt udfra helhedsindtrykket, samt variation i teknikker atemi, nage og gatame waza mm. samt Zanshin (Der skal være fokus imellem embu-udøverne under hele embu). Embu må ikke totalt afvige fra realistisk kamp, den må dog meget gerne være krydret med seje teknikker. 90 % af embu skal være uden våben. Det er dog tilladt at have 1-2 teknikker med våben (F.eks en kniv, nunchaku, sticks eller andet, dog kun attrap-våben. Ovenstående er selvfølgelig ikke gældende for Embu Våben. Der må absolut ikke være nogen indblanden, fra andre end embu-udøverne).


Finaler:

De 3 bedste embu-scoringer går videre til finalen. Hvis 2 hold står lige går begge videre. I eneklte tilfælde kan der i finalerne laves omkamp, dvs. udøverne skal vise deres embu igen.


Embu Våben:

Samme regler og tidsbegrænsninger. Man udfører embu med hvilke kampkunst våben, man ønsker (eller flere). Vi gør opmærksom på at enkelte våben kræver tilladelse af Politiet. Hvis udøver bærer dette våben skal våbentilladelse medbringes.

Gulvkamp


Kamptid:

3 min. hvis der af dommeren kan træffes en afgørelse. (Finaler 5 min). (Yo in kan kids 2 min. Finaler 3. min.)


Regler:

Man vinder ved at modstander klapper, eller på anden vis giver signal om at denne overgiver sig. Eller dommeren afgør efter endt kamptid, at man har kæmpet overlegent. At kæmpe overlegent vil sige, den der har bedst teknik, og kommer i de bedste positioner. Der kæmpes ud fra Brazilian Jiu Jitsu officielle kampregler (det er dog tilladt i hvid bælte klasser at lave håndledslåse). Man kan vælge om man vil starte stående eller siddende. ved siddende skal begge knæ være i jorden, når start signal gives, og der er kontakt imellem kæmperne. Det er tilladt at rejse sig i kampen. Det er ikke tilladt at lave for hård teknik, eller med vilje/uden omtanke skade modstanderen. At kæmpe for voldsomt, er ikke tilladt. Dette vil øjeblikkeligt give diskvalifikation og udelukkelse af stævnet. Pres i ansigt og øjne er ikke tilladt. At tage fat i fingre og tæer er ikke tilladt. At rive, bide eller på anden måde opføre sig grimt er ikke tilladt. Kampdommer er aktivt tilstede og der forventes at man følger hans irettesættelser øjeblikkeligt.


Areal:

Når kæmperne overskrider kampareal, stoppes kampen og kæmperne føres tilbage til midten i samme position, de var i.


Advarsler:

Dommeren kan give advarsler (rødt kort), efter 3 advarsler taber man kampen og klassen.


Dommere:

2 kampdommere, 1 official.


Krav:

Man skal være iført dogi, af Japansk design. (judo, aikido, jiu-jitsu, karate dragt). Negle skal være klippet, smykker og alt andet der kan være til gene for kæmperne skal fjernes.


Generelt:

Kampareal er det samme i alle discipliner: 6x8 m.

Det er vigtigt at man er til stede, når der er samling af klassen.

Er man i gang i et andet areal når man bliver råbt op, gør vi alt for at få det til at fungere alligevel.