BJJ-graduerings-system

Graduerings system Brazilian Jiu Jitsu


Gradueringssystemet betyder at skifte bælte farve.

Hver lærer har forskellige graduerings systemer. Hvis man begynder at træne som

voksen, skal man regne med minimun 2 års træning pr. bæltefarve. Fra begyndelsen

til Sort bælte skal man ca. regne med min. 8-10 års træning (dette veksler mellem federationer

og forbund). I Brazilian Jiu jitsu er bælterne delt op i Hvid, Blå, Violet, Brun og Sort.

For Personer der begynder til Jiu jitsu under 16 år gælder følgende. De kan ikke gå

direkte fra hvid til Blå, men skal først tage hvid, gråt, Gult, Orange, og Grønt.

Så snart eleven fylder 16 år, får denne automatisk blåt bælte (hvis man har grønt med

4 streger).


Sort bælte er ikke den sidste del, men er i virkeligheden begyndelsen på Jiu jitsu.

Efter sort bælte findes der Coral (sort og rød). Til sidst det røde bælte.

De der opnår Coral og rødt bælte er kun de der dedikerer hele deres liv til Jiu jitsu.

Fra sort til Coral, er der 6 divisas (Dan). Fra Coral til Rødt bælte er der yderligere 4

divisas (Dan). Der er meget få personer i verden der har opnået Coral, og endnu

færre der har opnået rødt bælte.Augusto Ferrari Graduerings system

Tidligere i teksten blev det fortalt at forskellige instruktører har forskellige

graduerings metoder. Her er oversat hvad Augusto Ferrari lægger vægt på.


Jeg analyserer mine elever på mange punkter, udfra hvordan de træner på måtten og

hvordan de opfører sig udenfor måtten. Jeg kigger på hele personen, ikke kun det

tekniske.


Indenfor Tatamien:

Lægger jeg vægt på følgende. Fremmøde og træningsindsats, udvikling, absorbering

af teknikkerne, men først og fremmest disciplin og respekt overfor Træningspartnere

og instruktøren der er ansvarlig for undervisningen.


Udenfor Tatamien:

Lægger jeg vægt på følgende. Opførsel, Væremåde, samt måden hvorpå eleven bærer

Jiu Jitsu med sig på gaden, i skolen til fester Etc.


Jeg deler mine elever op i 3 grupper, Og graduerer disse grupper udfra forskellige

kriterier.


1. Elev ”lutador” (træner Jiu Jitsu som hobby).

Skal opfylde alle ovenstående krav indenfor og udenfor Tatamien. Træner min. 1½ år

imellem hvert bælte, som beskrevet ovenfor.


2. Elev ”Competidor” (træner Jiu Jitsu med henblik på at deltage i mesterskaber).

Skal opfylde ovenstående krav indenfor og udenfor Tatamien, samt resultater i

mesterskaber.

For at klassificere sig som elev ”competidor” skal man deltage i minimum et

regionalt stævne om mdr. og en gang om året deltage i internationale stævner. Hvis

eleven ikke opfylder disse krav, kan denne ikke gradueres i denne gruppe.


3. Elev ”Instrutor” (træner Jiu jitsu med henblik på at undervise, på en god måde).

Skal opfylde alle ovenstående krav indenfor og udenfor Tatamien, og er et godt

forbillede for sine elever. Ydermere viser sit værd overfor mig.

Yder og arbejder for stigende udvikling og vækst af sin gruppe.

Hvordan denne former nye og gamle elever, samt hvor mange elever man har.

Elev ”Instrutor” behøver ikke at være ”Competidor”, men skal være et godt eksempel

for sine elever og mig.Augusto Ferrari