Riki ai funi

Riki ai funi = kraft og

kærlighed må ikke adskilles
Kraft uden kærlighed er vold. Kærlighed uden kraft er værdiløst og virker

ikke. Kraft (fysisk og psykisk magt) misbruges ofte. Kraft og vold ligger

meget tæt og til tider kan det være svært at se forskel. Derfor er det vigtigt

hvis man bruger sin kraft mod andre mennesker, at tage særlige hensyn til

dem. Dette kalder vi normalt for næste-kærlighed.

Når vi som kampkunst-udøvere anvender vores kampkunst i selvforsvar eller

andet, er det nødvendigt for os at bruge al den kraft vi besidder, men vi skal

koncentrere os om at fastholde og kontrollere situationen. Vi må aldrig

ødelægge eller forårsage unødvendig skade (Fusatsu katsujin). Vi slår med

kærlighed.Vi mennesker må ikke ødelægge andre mennesker. Hvis vi følger næstekærlighed

vil man gerne hjælpe andre. Det er dog ofte meget svært at hjælpe

andre, eller hjælpen bliver meget begrænset (Hvis ikke vi har styrken til at

gøre en forskel). Man skal kunne svømme for at kunne redde nogen, der er

ved at drukne. Man skal have penge for at kunne hjælpe fattige. Ofte hjælper

kærlighed uden kraft for lidt. Når man har kraft/magt glemmes kærligheden

ofte. Hvis man derimod både handler med kraft og kærlighed, vil

resultaterne også blive derefter.Riki ai funi: Kraft og kærlighed står sammen. Riki= Kraft, styrke,

intelligens og handling. Ai= Kærlighed, medfølelse, omtanke, hensynsfuld,

nænsom, en måde at tænke på. Funi= Står sammen, må ikke adskilles. Riki

ai funi understreger nødvendigheden af balance mellem magt og næstekærlighed.

Et af de bedste eksempler på nødvendigheden af balance i kraft og kærlighed

er, når vi skal opdrage vores børn. Når man opdrager sine børn, kommer

man meget ofte i situationer hvor man bliver nødsaget til at skælde dem ud.

Vi går ud fra at forældrene elsker deres børn. Når forældrene så skælder ud

er det ikke for at straffe børnene, men er for at hjælpe og ruste dem til

fremtiden. Det er umuligt at opdrage uden lidt af det sure og det søde.

At handle med både styrke og medfølelseLimonade er både surt og sødt. Hvis der ikke både er sukker og surt, er det

ikke længere limonade. Mennesker bør også være både stærke og fyldt med

kærlighed. Først når styrke forenes med kærlighed, og intelligens med

omtanke kan vi opnå vores fulde potentiale som mennesker. Vi skal lære at

værdsætte både vores styrke og kærlighed lige højt.

Herfra kan vi finde vores egen lykke og indre fred, imens vi kan handle

effektivt og med fordel, mod lykke og glæde for alle, som vi deler denne

verden med.