Ken zen ichinyo

Ken Zen Ichinyo – Krop og sind er en enhed.
Ken (krop) betyder Hånd og er symbol for Budo=kampkunst og handling.

Zen (sind) betyder Livsfilosofi og er symbol på vores sind, tanker og moral.


På Japansk Kempo og på Kinesisk Kung fu, Gung fu, Chun´ Fa. Oversat til

dansk betyder Kempo og Kung fu ”Håndens Lov”.


YO IN KAN=Det harmoniske hus. I overvejelserne til vores klubnavn

ligger også de dybere meninger med Ken Zen Ichinyo. Fast form (krop) og

ingen form (sind) er to modsætninger der mødes. Disse har ingen separat

eksistens og kun gennem modsætningernes sameksistens kan der opnås

harmoni.


Hvis vi forestiller os et hus som vores krop og de mennesker der lever i

huset som vores sind. Hvis huset står tomt i længere tid vil det forfalde, da

der ikke er nogen til at vedligeholde det (krop uden sind). Et hus har kun

værdi hvis det bliver brugt. Omvendt hvis ikke der er et hus til at beskytte og

huse menneskene ville de være frit udsat for elementernes nedbrydning (sind

uden krop). De ville fryse, blive syge og med sikkerhed lide.


Krop og sind er lige vigtige. Krop og sind kan ikke adskilles. Derfor er det

vigtigt at træne og disciplinere begge. Hvis vi kun træner vores sind vil

vores krop sygne hen og uundgåeligt blive svag. Hvis vi derimod kun træner

vores kampkunst for at vinde eller få en stærk krop, uden at træne vores

karakter i den rigtige retning, bliver vi potentielt farlige mennesker. I vores

kampkunst skal vi altid søge at træne begge vores potentialer.

At træne både krop og sind samtidigt. Krop og sind er en enhed, derfor er

det umuligt at opnå fuld indsigt (satori) eller fred i sindet udelukkende ved

mental træning. Ydermere kan man heller ikke opnå sit fulde potentiale eller

sin fulde styrke ved udelukkende fysisk træning. Nutidens elite-atleter har

også måtte sande dette og mange er begyndt at træne Zen for at forbedre

deres resultater.


Vi skal udvikle vores sind, samtidig med at vi styrker og træner kroppen,

som er sindets hus. Hverken krop eller sind kan opretholde sig selv, og har

ingen værdi separat.


Pennen er stærkere end sværdet. Dette er til tider en kendsgerning, men

som vi alle ved er det kun et spørgsmål om omstændighederne. Det er at

snyde sig selv, hvis man regner tanker stærkere end handling. Ej heller er

handling særlig effektiv uden en god handleplan. Der er en rækkefølge som

mange gange er bedst at følge Tænk før du handler, men det er absolut

nødvendigt at handle efter sine tanker. Alt i denne verden som er skabt af

mennesker, blev ikke skabt ved tanker alene.