ZEN

ZEN / FILOSOFI
 Denne verden, ikke den næste.


Zen er ikke hvad vi normalt betegner som religion, men er en lærdom (livsfilosofi)

eller et redskab, vi kan bruge til at opnå fordybelse og forståelse af os selv og

universet omkring os.


I Zen beskæftiger vi os ikke med livet efter døden, eller om der findes et paradis eller

helvede herefter. Der er heller ingen ideer om, at der er guder der vil straffe os, ej

heller er der ånder eller andet, der kan redde os (syndere), hvis bare vi beder nok og

med de rigtige ord. Det som Zen især i vores forbindelse (kampkunst) lærer er:

• at det er essentielt at forene krop og sind (ken zen ichinyo), samt

• at mennesker finder deres lykke og glæde, ved at leve halvt for andre og halvt

for sig selv.


Når vi træner efter princippet om ken zen ichinyo, kan vi forvandles til at blive

personer, andre og vi selv kan stole på. Gennem dette kan vi skabe vores egen og

andres glæde / lykke ud i hele vores samfund.


Lidelse og lykke i samfundet har meget ofte noget med menneskers handlinger at

gøre. For at nå frem til en bedre verden, er det derfor nødvendigt at have så mange

fuldt udviklede mennesker som muligt.


Selvom vi alle er mennesker, er det de færreste, der forstår Dharma´s sande natur

(universets natur) samt menneskets plads i denne universelle lov. At forstå og leve i

overensstemmelse med Dharma er at blive et fuldt udviklet menneske. Zen´s mål er

at udvikle alle mennesker i evnen til at samarbejde og gennem dette opnå en fredelig

verden. En verden hvori der hersker fred og samarbejde vil først komme, når vi

mennesker fuldt ud forstår Universets natur, samt vores plads i denne.

Fremgang gennem vores egne anstrengelser.


Så lang tid vi mennesker lader os blive domineret af ideen om, at vi kun kan få

fremgang ved at holde andre nede, vil vi lave fjender af hinanden. Strid vil forhindre

os i at kunne lære at blive fuldt udviklede mennesker. For at realisere en fredelig

verden og leve op til vores eksistens i den, må vi alle erkende vores ansvar som

mennesker og træne os selv til at blive personer, der kan hjælpe andre. Det første

skridt er at lære hvordan du kan opfylde dine mentale og fysiske behov, gennem dine

egne anstrengelser.


Himlen og paradis hører ikke til den næste verden. De skal bygges i denne verden,

gennem menneskers sved og samarbejde. Dette er visionen og inspirationen i Zen, en

realisation af paradis og gensidig omtanke i denne verden.


Vi kan forfølge dette

gennem udannelse af menneskers sind, og dedikere os i et fælles samarbejde.

Seiku


Jeg er min egen herre og kilde til styrke. Hvem kan jeg stole på hvis

ikke mig selv?.

Ved at disciplinere mig selv i den rigtige retning. Finder jeg en sand og

værdifuld kilde af kraft.

Hvis jeg gør onde gerninger, forurener jeg mig selv. Ved at gøre gode

gerninger, renser jeg mig selv. Renhed og urenhed kommer indefra,

og andre kan ikke rense mit hjerte.
Mennesker har tendens til at stole på andre ting end dem selv.

Selvom vi ofte er meget selvsikre i gode tider, vender vi ofte vores håb og tillid i andre ting eller, mennesker, når vi møder modgang. Mange mister modet, regner med at andre klarer deres

problemer for dem, selvom de ofte kan eller burde klare dem for sig selv. Mennesker der til daglig ikke har nogen religiøs overbevisning samler i modgang deres hænder og beder guderne om hjælp i deres lidelser. Andre overgiver sig til overtro.


Det er meget naturligt for mennesker at ønske, at leve i tillid til hinanden. Vi er sociale individer, der lever i et samfund med andre. Mennesker behøver omsorg og hjælp fra hinanden. Uden relationer til andre bliver vi ensomme og i sidste instans kan vi miste vores forstand. Det er nødvendigt for os at stole på andre f.eks. vores forældre, lærere, børn, søskende, kolegaer, mænd, koner og venner. Vi skal bare også turde stole på os selv.


Hvis vi forestiller os et samfund udelukkende med personer totalt uden tillid til sig selv,

uberegnelige også overfor sig selv. Hvor meget fremskridt kunne man forvente? Hvor meget tillid vil du give et sådan samfund eller gruppe? Ville du lade dem passe et barn?.

Alt for mange mennesker føler sig svage, uden kraften til at tage beslutninger for sig selv. At

springe over hvor gærdet er lavest er næsten en folkesygdom. Når man mister kraften til at se sig selv i øjnene, fremtiden og hvor man vil hen. Er der ikke meget andet tilbage end at ødelægge

andres og ens eget liv. Vi behøver kun at åbne den daglige avis for at se hvor almindelig denne

adfærd er i vores samfund.


For at finde din indre styrke er det nødvendigt at være selvkritisk. Du skal kæmpe mod dine

svagheder samt smarte undskyldninger for dem. Du skal beslutte dig for at disciplinere dig selv og lave dig selv om til en stærkere person. Ydermere skal du udvikle din intelligens og fornuft, som er vinduer indtil universal lov. Herfra kan du kultivere mod og styrke til at møde alle besværligheder i dit liv. Du vil ikke vende din ryg til problemerne og lade som om de ikke var der. Med dette mod og styrke kan du konfrontere de problemer og ødelæggelser du møder, og kæmpe med dem for det bedre.


Vi skal være beslutsomme, ærlige mennesker, som andre kan stole på. For din egen skyld skal du

træne dig selv i selvtillid, men du må aldrig glemme at du også er en person som andre har tillid til og stoler på.