3 fordele i kampkunst

Selvforsvar, personlig udvikling og forbedret helbred3 fordele man kan opnå ved at træne kampkunst


Der er mange fordele ved at træne kampkunst, alle disse kan som regel

inføres under 3 hoved-grupper. Selvforsvar, personlig udvikling og forbedret

helbred. Den lærdom/kunst som bodhidharma for 1500 år siden underviste i,

havde sit udspring fra Budha,s lære. Det var ikke designet med det mål at

slås eller vinde over andre, men var en metode hvori man kunne udvikle

selvkontrol, fysisk og mental balance, samt fælles udvikling gennem

træning. I Yo in kan fastholder vi denne tradition og vi mener at de 3

hovedfordele for udøveren i træningen er: selvforsvar, personlig udvikling

og forbedret helbred.Selvforsvar

Vores stilarter er meget effektive i selvforsvar, men så igen ”det er

maskinpistoler også” og dem træner vi ikke i brugen af.

En anden kendsgerning er at vi træner 4 timer, og enkelte op til 20 timer om

ugen på noget vi måske aldrig får brug for. Derfor er det nødvendigt at der er

mere og andet, end kun selvforsvar i vores kampkunst-træning. Essensen af

vores kampkunst rækker ud over de grænser der er i udelukkende

selvforsvarstræning.Personlig udvikling

Faktum er at alle mennesker i deres liv møder held/gode tider og

uheld/dårlige tider. Lige meget hvor meget vi ønsker at handle i alle livets

udfordringer og chancer, med færdighed og perfekt dømmekraft, kan vi

umuligt vide hvad morgendagen bringer. Vi møder hver dag med de

færdigheder og den energi som vi besidder, hverken mere eller mindre.

Derfor er kampkunstens indgangsvinkel til livet ikke at gøre alting perfekt,

men at gøre alting med hele ens hjerte, og leve hvert øjeblik fuldt ud. Dette

ideal kan lyde simpelt, men er meget svært at efterleve. For at gøre dette skal

man have en sund krop, en stærk sjæl, en afbalanceret personlighed,

medfølelse, viljestyrke mm. Samt kraften til at handle.Forbedret helbred

Det er bevist at det er sundt at bevæge sig. Ydermere lærer alle elever i Yo

in kan seiho, som er sundheds forbedrende teknikker.