Kung fu 5 kyu

NORD STIL KUNG FU

5. Kyu ho

Gult bælte

Gult bælte m. streg

Er samme pensum + det der er skrtevet med rødt

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Umpo ho + tai

sabaki

Ichiji gamae +

chudan gamae

Bevægelse i stilling

Kinteki geri

Keri age

Keri komi

Kaisoku

chudan

gamae

Skridtspark

Opadgående, frontspark

Fremadrettet frontspark

Uwa uke

Uchi uke

Shita uke

Kaisoku

chudan

gamae

Opadgående parade

Udefra og in-parade

Nedadvendt parade

Me uchi

jun zuki

gyaku zuki

Kaisoku

chudan

gamae

Fingerslag mod øjne

Stød over forreste ben

Stød over bagerste ben

Niren zuki

Chudan

gamae

Jun – gyaku zuki

Jun gyaku geri

Ichiji

gamae

Spark med forreste efterfulgt af bagerste

og træk ben tilbage

Daisharin

Ichiji

gamae

Vejrmølle

Yoko ukemi

Mae Ukemi

Ushiro Ukemi

Ichiji gamae +

chudan gamae

Sidefald

forlæns rullefald

baglæns rullefald

Zentenkan

Ichiji +

chudan

gamae

vending

Hantenkan

Ichiji +

chudan

gamae

halv vending

Teknikker med partner - Goho:

Teknik:

Stilling:

Kamae:

ANGREB/Forsvar:

Forklaring:

Ryusui geri

(mae + ushiro)

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki Gamae


Tai Gamae

A: Jodan gyaku zuki

F: Ryusui-uke

A: Stød over bagerste

F: Flyttet vægt til bagerste ben og spark

Tenshin geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae


A: Jodan gyaku zuki

F: Tenshin jun geri

reihanko

A: Stød over bagerste

F: Skridt til siden spark over forreste og

reihanko

Uchi uke zuki

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Tai Gamae

A: Jodan gyaku zuki

F: Uchi uke zuki

A: Stød over bagerste

F: Udefra og ind-parade afslut med stød

Shita uke geri

A: Chudan gamae

F: Hasso gamae

Tai Gamae

A: Gyaku zuki

chudan

F: Shita uke -

gyaku geri

A: Stød over modsat ben mod maven

F: Nedadvendt parade og spark med

bagerste ben

Uwa uke geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki Gamae

A: Gyaku shuto

uchi

F: Uwa uke geri

A: Håndkantsslag oppefra og ned

F: Opadgående parade, spark med forreste

Uwa uke zuki

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Tai Gamae

A: Gyaku shuto

uchi

F: jun Uwa uke zuki

kumade

A: Håndkantsslag oppefra og ned

F: Gå ind opadgående parade og stød over forreste efterfulgt af bjørnehånd

Zuki ten ichi

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki Gamae

A: Jo chudan niren

zuki

F: Ren uke - geri

A: Stød over forreste ben mod hoved,

over bagerste mod mave

F: Opadgående parade og dobbeltparade

og spark med forreste

Teknikker med partner - Juho:

Teknik:

Stilling:

Kamae:

ANGREB/Forsvar:

Forklaring:

Kagite Shuho

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae

Tai Gamae


Låst hånd-princip

Ude juji katame

Tate gassho gatame

gedan geri

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae

Tai Gamae

Hiraki Gamae


Angrebsteknik tag fat i hånd og skub

Kote nuki

Ren hanko

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae


A: Tag fat på

inderside af håndled

Håndleds frigørelse med opfølgende slag og spark.

Gyaku gote

Mae yubi gatame gedan tetsui uchi

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae


A: Tag fat på

inderside af håndled

Håndleds lås, med håndleds fasholdelse.

Yori nuki

Katate

Ryote

Ren hanko

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae

Hiraki Gamae

Tai Gamae

A: Tag fat på yderside

af håndled

vægt stang frigørelse

Maki nuki

Ren hanko

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae

Hiraki Gamae

A: Tag fat på yderside

af håndled og vrid

Rulle frigørelse med opfølgende slag og spark.


Tan-en / Kata

- Tenchi ken dai ikkei (solo + sotai)Seiho:

Ryg-mod-ryg-udstrækning

”Gassho”-massageTeori / Filosofi:

Lev halvt for dig selv og halvt for andre.

Forklar de 3 fordele som kampkunst giver.

Hvad er kyushu?


Skal have deltaget i et seminar siden sidste graduering


Skal have trænet min 3 mdr. siden sidste graduering

Skal have trænet min 3 mdr. siden sidste graduering