kung fu 2. kyu

2. Kyu Nord stil  Kung fu

Blåt bælte

Blåt bælte m. streg Er samme pensum + det der er skrevet med rødt

Kihon:

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Umpo ho + tai sabaki

Alle lærte

kamae

Bevægelse i stilling med kommando på japansk.

Uchiage-uke

Juji-uke

Hiza Uke

Ichiji

Gamae

Opadgående parade

Kryds parade (Jodan, chudan, gedan.)

Knæ parade

Kagi Zuki

Shuto uchi

Haito Uchi

Kiba dachi

Ichiji gamae

Ichiji gamae

Slag med bøjet arm.

Håndkantslag (Jodan, Chudan, Gedan)

Indv. Håndkantslag (Jodan, Chudan, Gedan)

Soto mawashi geri

kakato mawashi geri

Tobi mawashi geri

Ichiji gamae

Indv. Cirkel spark

Indv. Cirkelspark m. hæl

hop cirkel spark

Sambo uke keri kaeshi

Ichiji gamae

3 i en parade med mawashi geri

Ren geri

Alle

Studer sparke serier!

Ren zuki

Alle

Studer slag serier

5 Kihon Waza fra tidligere pensum


5 teknikker fra tidligere pensum vil blive valgt.

Taore Mae-ukemi

Taore Uashiro-ukemi

Zenpo kaiten Ukemi

Kaiten Daisharin


Fladfald

Baglæns fladfald

Hel drejning i Luften

Dobbelt hjul
Teknikker med partner - Goho:

Teknik:

Stilling: 

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

Sambo uke keri

kaeshi

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Mawashi geri

F: Sambo uke keri kaeshi

A: Cirkelspark

F: 3 i en parade m. spark

Harai uke soto

mawashi geri

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Mawashi geri

F: Harai uke geri

A: Cirkelspark

F: parade med indv. spark.

Furi ten ni

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

A: Ni ren furi uchi

F: Furi ten ni

A: Dobbelt svingslag

F: Dan uke med yoko geri.

Zuki ten san

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

A: Jun, gyaku, jun zuki

F: Zuki ten San

A: 3 stød

F: 3 parader m. spark.

Uchiage geri

Uchiage Zuki

A: Chudan gamae

F: Chudan gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: gyaku zuki Jodan

F: Uchiage Geri/Zuki

A: stød over bagerste mod hoved

F: Opad gående parade m. spark/stød.

Mawashi geri sambo

uke yoko geri

A: Chudan/ichiji

gamae

F: Ichiji gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Juji uke/Mawashi geri

F: Mawashi geri sambo

uke yoko geri

A: Bloker m. krydsparade, modangreb

cirkelspark.

F: Cirkelspark, 3 i en parade m. sidespark.

Sutemi Ushiro

mawashi geri/mae

ukemi

A: Chudan/ichiji

gamae

F: Chudan/ichiji gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Oi Zuki

F: Sutemi Ushiro

mawashi geri/mai ukemi

A: Gå frem og stød.

F: Selv-opofrelses teknik m. baglæns

cirkelspark, forlæns rullefald.

Hiza uke tobi

Mawashi geri

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Mawashi geri

F: Hiza uke tobi

Mawashi geri

A: Cirkel spark

F: Knæ-parade hoppende cirkelspark.

Harai uke kakato

mawashi geri

A: Ichiji gamae

F: Chudan gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Mae geri

F: Harai uke kakato

mawashi geri

A: Spark mod mave.

F: Parade og cirkel spark m. hæl.

Uchiage niren kagi zuki

A: Chudan gamae

F: Kesshu gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Oi zuki

F: Uchiage niren kagi

zuki

A: gå frem og stød

F: opadgående parade, dobbelt slag med bøjet

arm

Hangetsu uke haito

uchi, shuto uchi

A: Chudan gamae

F: Midare gamae

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Jun/gyaku zuki

F: Hangetsu uke haito

uchi, shuto uchi

A: Stød over forreste eller bagerste.

F: Kroghåndsparade, indv. Håndkant, og

håndkantslag.

Gyaku uwa uke

Gedan haito uchi

shuto uchi

A: Ichiji gamae

F: Ichiji Gamae

Tai gamae

A: Jodan Shuto uchi

F: Gyaku uwa uke Gedan

haito uchi shuto uchi

A: Håndkantslag mod hoved

F: parade over bagerste, haito i skridt, shuto

uchi i nakke.

Forsvar mod Low

kick

A: Alle

F: Alle

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Gedan mawashi geri

F: Forsvar mod gedan

mawashi geri

A: Spark mod lår

F: Forskellige forsvar mod lår spark

5 teknikker fra

tidligere pensum vil

blive valgt!


Teknikker med partner - Juho:

Teknik:

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

tsuitate shuho


Forfra, siden og bagfra.

 Kropsstabilitet-princip 

Ude juji + kariashi

Katate- morote- ryote

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: Chudan gamae

A:tag fat i hånd /hænder.

arm kryds lås m. lårfejning.

Nidan Nuki

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: gedan gamae

A: Tag fat i underarm,

Modværg yori F: nuki.Frigørelse 2 vrid drej.

Oshi gote, kan gatame

Katate-ryote

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: gedan gamae

A: Tag fat i underarm og vrid indad.

F: Frigørelse og omvendt

håndledslås, fasthold m. kan gatame.

Katate Oshi nuki

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: Ichiji Gamae

A: Tag fat i underside af håndled.

F: Frigørelse fra underside håndled.

Kote maki Gaeshi

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: Ichiji Gamae

A: Tag fat i

håndled underside.

F: Frigørelse og låseteknik, kaste teknik.

Maki gote Tembin gatame

Katate - Morote.

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: jodan Gamae

A: tag fat i underarm. F: Samme som 3. kyu, men fasthold m.

tembin gatame.

Mae Senpuu

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Chudan gamae + Chudan zuki

F: Ichiji Gamae

A: tag fat på dogi forfra +

stød over forreste

F: Forlæns fodfejning.

Ushiro Senpuu

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Chudan gamae + zuki

F: kesshu Gamae

A: Angreb bagfra holde

fast + stød

Baglæns fodfejning.

Ninin Nuki

Hiraki gamae

A: Chudan gamae

F: kesshu Gamae

A: grib fat i underarm. F: Frigørelse fra 2 modstandere på samme

tid.

Kotenage sekoshi ichiji

gatame

Tai gamae

A: Chudan KGyaku zuki

F: Hasso Gamae

A: Gyaku zuki chudan F: Kote nage, fastholdelse med fod på modsatte side.

Hanegoshi

Tai gamae


A: tag fat forfra.

F: Ben vip kast invendig og udvendigt.

Kata ashi dori, ashi

gatame

Tai gamae

Hiraki gamae


A: holder fast i krop. Nedtagning med tryk af skulder,

fasthold fod. Afslut med fodlås.

Tsubame gaeshi, kata

Uzumaki

Hiraki gamae

A: gyaku zuki jodan

F: Taiki Gamae

A: stød over bagerste mod hoved.

F: Tsubame gaeshi, Hvirvel-kasteteknik

mod skulder.

Shiho Nage

Katate- morote- ryote

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: Chudan gamae

A: tag fat i modstanders håndled.

F: 4 retnings kast

Ushiro tembinA: tag fat i arme bagfra.

F: Tembin kast, nedtagning.

Gyakute-nage

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Ichiji gamae

F: gedan gamae

A: tag fat i håndled.

F: dobbelt hånd gyaku gote kast

Uwa uke-nage

Tai gamae

Hiraki gamae

A: Jodan shuto uchi / uraken uchi

F: uwa uke, zuki uwa uke-nage

A: Håndkantslag eller omvendt knoslag mod hoved.

F: Blokering m. uwa uke, tag fat i albue

og kast.

Forsvar mod senageForskellige forsvar mod skulderkast.

5 teknikker fra tidligere

pensum vil blive valgt.

Kata:

- Tenchi ken dai ikkei (solo + sotai)

- Tenchi ken dai ni (solo + sotai)

- Tenchi ken dai san

- Tenchi ken dai yon

- Tenchi ken dai go

- Tenchi ken dai roku

- Giwa ken dai ichi

- Byakuren-ken dai ichiEmbu: ca.1 ½ til 2 minutter skal indeholde teknikker fra tidligere og aktuelle pensum.Randori: FrikampSeiho:

Shiatsu mod hoved pine.

Shiatsu mod skulder smerter.Filosofi:

Kumite shutai: Samarbejde er fundementalt! Vi skal altid træne med partner.

Go ju Ittai: Goho og juho er en enhed!Skal have deltaget i 1. seminar siden sidste graduering

Skal have deltaget i 1. seminar siden sidste gradueringSkal have trænet min 6 mdr. siden sidste graduering

Skal have trænet min 6 mdr. siden sidste graduering