Kung fu 1. dan

1. Dan Nord stil Kung fu

Sort bælte

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Umpo ho + tai sabaki

+ med Jo

Alle lærte

kamae

Bevægelse i stilling med kommando på japansk. Kamae og basis Jo.

Ashi uke

Kaisoku

chudan

gamae

Fodparade

Ushiro mawashi geri, Ushiro

sempuu

Ichiji gamae

Baglæns cirkelspark, baglæns fodfejning.

Tobi kaiten uchi keage geri

Ichiji gamae

 Flyvende forlæns cirkel spark 360 grader. Med strakt ben.

Tobi ushiro mawashi geri

Ichiji gamae

Baglæns flyvende baglæns cirkel spark

Zecar geri

Zecar

Spark fra Zecar. Mae, Ushiro, Yoko. Vises også med partner.

Zecar mae geri + Zuki

Zecar, Fukko dachi, ichiji gamae

Starter siddende og rejser sig med spark eller stød. Vises også med partner.

Kihon fra tidligere pensum


Teknikker fra tidligere pensum vil blive valgt.

Tobi mae ukemi

Tobi ushiro ukemi

Yoko ukemi

Taore Mae-ukemi

Taore Ushiro-ukemi

Zenpo kaiten Ukemi

Kaiten Daisharin

Zecar Yoko + mae ukemi


Forlæns rullefald med hop

Baglæns rullefald med hop

sidefald

Fladfald

Baglæns fladfald

Hel drejning i Luften

Dobbelt hjul

Rullefald fra siddende position

Teknikker med partner - Goho:

Teknik:

Stilling: 

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

5 Teknikker med Jo

mod jo.
A: med Jo. Ovenfra, fra siden, stik.

F: forsvar med Jo. (godkendt af Sensei)

Ashi uke

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Mawashi geri

F: Ashi uke

A: Cirkelspark.

F: parade med inderside af fod. Ren hanko

Harai uke Mae

Senpuu

A: Chudan gamae

F: Ichiji jodan gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: mae geri

F: harai uke mae senpuu

A: front spark

F: parade mod spark griber ben og fejer fod.

Kushin Ushiro

Senpuu

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Ushiro mawashi geri

F: Kushin ushiro senpuu

A: baglæns cirkelspark

F: dukker sig og laver baglæns fodfejning

Kaishin Zuki Mae

zenpuu

A: Chudan gamae

F: Midare gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Jun/Oi zuki Jodan

F: Hangetsu uke, jun zuki

mae zenpuu.

A: stød over forreste eller helt skridt frem mod hoved

F: halvmåne parade med stød. Skulder

ballance brydning med fodfejning.

Zuki ten ni

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Niren zuki

F: dan uchi age uke, uchi otoshi uke

A: dobbelt stød mod hoved og mave.

F: Angrebs parader, efterfulgt af slag eller stød.

Kon ten ichi

A: Chudan/ichiji

gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: niren zuki med furi uchi

F: soto oshi uke, ren uke

A: Svingslag over forreste, stød over bagerste.

F: parade med soto uke, og ren uke. Ren hanko.

Tobi ushiro geri

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: løber efter

F: Tobi ushiro geri

A: angriber løber efter prøver at fange.

F: Baglæns hopspark fortsætter med at løbe.

Uwa/Harai uke

kakato mawashi geri

kaiten kanibasami

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Tai gamae

A: jun zuki

F: Uwa uke eller Harai

uke kakato mawashi geri

kaiten kanibasami

A: Stød over forreste mod hoved eller mave.

F: Parade og cirkel spark m. hæl. Efterfulgt af

heldrejning i luften med sakse nedtagning.

Tanto

Ashi uke tobi yoko

geri

A: Chudan gamae

F: Gassho / kesshu gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Tanto

F: Ashi uke tobi yoko geri

A: truer med kniv

F: fodparade, hoppende sidespark.

Tanto Zuki komi

shita uke uchi otoshi

geri

A: Chudan gamae

F: Hasso gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Tanto zuki

F: Zuki komi shita uke

uchi otoshi geri

A: Stød med kniv

F: ligesom shita uke geri, men slår kniv ud af hånden, samtidigt med spark.

Tanto Furi age

ryusui geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

Hiraki gamae

Tai gamae

A: tanto furi age

F: Ryusui geri

A: svingslag med kniv oppefra

F: ryusui geri (machi geri)

5 goho teknikker med

kongo.A: frit valg

F: frit valg

A: frit valg

F: frit valg

Alle teknikker fra

tidligere pensum kan

blive valgt!

Teknikker med partner - Juho:

Teknik:

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

5 teknikker med Jo med

Hiraki gamae

Tai gamae

angreb ved greb

5 Jo teknikker imod greb. (godkendt af

Sensei)

Ryo nage

Katate- morote- ryote

Tai gamae

A: tag fat i hånd /hænder.

Dragehale kast. Gyaku gote variation.

Kata guruma

Hiraki gamae

Tai gamae

A: zuki, samt grib fat

Mølle skulder kast

Ryote zuki nuki juji nage

Tai gamae

A: tag fat i begge arme

Stød frigørelse fra ryote. Kryds arme

slyng kast. Ved for stærkt greb bruges tembin.

Yo in nage

Tai gamae

A: med fremdrift holder

fast på biceps

Yin og yang kast

Ryo ashi dori + ebi

gatame

Hiraki gamae

Tai gamae

A: forskellige

Tag fat i begge ben og skub. Afslut med ebi gatame.

Sune Kuzuzhi (hiza

kuzuzhi)

Hiraki gamae

Tai gamae

A: forskellige

Balancebrydning mod knæ med ben

eller hånd. Kan også laves med hoften.

Ushiro Aiki nage


A: tag fat bagfra

Aiki-kast med spredte arme mod angreb bagfra.

Yahazu nage

(tai otoshi nage)


A: Angreb bagfra

F : siddende i zecar

(fukko) siddende taiotoshi, drop kast.

Kan også laves fra stående til siddende.

Hiji nuki mae tembin

Hiraki gamae

Tai gamae

A: grib fat i underarm.

yderside

Frigørelse med nedtagning. Albue på

yderside. Videreførelse af yori nuki.

Uwa uke gyakute nage

Hiraki gamae

Tai gamae

A: Uraken uchi eller shuto uchi

Opadgående parade, afslutter med

gyakute nage. Kan også laves med kryds hænder.

Hangetsu uke kote dori

Hiraki gamae

Tai gamae

A: jun/gyaku/Oi zuki

F: Hangetsu uke jun zuki kote dori

Halvmåne parade håndleds nedtagning

kast. Afslut med håndledslås.

Idori nuki waza (zecar)

Hiraki gamae

Tai gamae

A: tag fat i håndled

F: Fukko dachi kagite

shuho

Håndleds frigørelser fra siddende position. alle tidligere nuki waza øves fra siddende.

Idori gote waza (zecar)

Hiraki gamae

Tai gamae

A: tag fat i håndled

F: fukko dachi kagite shuho

Håndledslåse fra siddende position. alle tidligere gote waza øves fra siddende.

Maki otoshi + soto maki

otoshi


Grib fat i krave enten med

træk eller skub.

Variation af gyaku gote, samt

fortsættelse af samme.

Soto maki tembin

Hiraki gamae

Tai gamae

tag fat i håndled/underarm

Fortsættelse af gyaku gote.

Forsvar mod senage med

daisharin.

Hiraki gamae

Tai gamae

Angrib med senage

Forsvar mod hoftekast med vejrmølle.

Forsvar mod gyaku gote

med katate daisharin

Hiraki gamae

Tai gamae

Angrib med Gyaku gote

Forsvar mod håndledskast med

vejrmølle.

5 juho teknikker med

kongo

Hiraki gamae

Tai gamae

A: frit valg

F: frit valg

A: frit valg

F: frit valg

Alle teknikker fra

tidligere pensum kan

blive valgt.med komando på japansk

Kata:


- Tenchi ken dai ikkei (solo + sotai)

- Tenchi ken dai ni (solo + sotai)

- Tenchi ken dai san

- Tenchi ken dai yon

- Tenchi ken dai go

- Tenchi ken dai roku

- Giwa ken dai ichi

- Byakuren-ken dai ichi

- Ryuo ken dai ikkei (dragehale kata)Embu: ca.1 ½ til 2 minutter skal indeholde teknikker fra tidligere og aktuelle pensum.Randori: Frikamp

Goho Min. 10 min. Med friske modstandere.

Juho mod angreb valgt af Sensei.


Gennembrydning: 3 brædder med Zuki.Seiho:

Teknikker imod spark i skridtet.

Nakke kiropraktik

Chigong grund øvelser

Alt fra tidligere pensumFilosofi:

Skal kunne nødværgeloven.

Fortæl om dine målsætninger med kung fu.

Zen: forklar om ideologien bag Zen.

Hvorfor er det vigtigt at have ledere, hvad gør en leder til en dygtig leder?

Alt forklares med egne ord og holdninger.


5 kyusho punkter vises med teknik og forklaring.Skal have deltaget på min. 4 godkendte seminarer, siden sidste graduering


Skal have trænet min 12 mdr. siden sidste graduering