Karate 4. Kyu

KARATE 4. KYU

BLÅT BÆLTE m. streg

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Ukemi

Hangetsu dachi

Alle foregående fald uden tatami

Jodan/gedan mae juji uke

Heiko dachi

Zenkutsu dachi

Fremadrettet krydsparade m. åbne hænder og lukkede hænder

Ushiro mawashi keage geri

Hangetsu dachi

baglæns cirkelspark m. strakt ben

Ushiro ashi barai

Hangetsu dachi

Baglæns fodfejning

Dan zuki

Heiko dachi

Dobbeltstød m. samme arm

Dan geri

Heiko dachi

Dobbeltspark m. samme ben

Dan uke

Heiko dachi

Dobbeltparade m. samme arm

Idori – jodan- chudan og gedan

Zecar

Forsvar og angreb fra siddende

Hiji ate kombination

Heiko-Shiko-Zenkutsu dachi

Albueslag kombination

YAKU SOKU KUMITE:

Teknik:

Stilling:

Kamae:

Angreb / Forsvar:

Forklaring:

gedan mae juji uke

Shiko dachi


A: Kinteki geri

F: Gedan mai juji uke

A: Skridtspark

F: Krydsparade m. lukkede hænder

Uchi uke – ushiro mawashi keage geri

Hangetsu dachi

Tai Gamae

Hiraki gamae

A: Jodan zuki

F: Uchi uke – ushiro mawashi keage geri

A: Stød mod hovedet

F: Tilbage og udvendig parade drejning m. strakt baglæns cirkelspark

Jodan uke – ushiro hiji ate – ushiro ashi barai

Hangetsu dachi

Shiko dachi

Tai Gamae

A: Jun zuki jodan

F: Jodan uke – Ushiro hiji ate – ushiro ashi barai

A: Stød over forreste mod hovedet

F: Opadgående parade, ud på yderside, vende rundt og lave baglæns albueslag, baglæns fodfejning og afslutning

Dan uke

Hangetsu dachi

zenkutsu dachi

Hiraki gamae

A: Dan zuki (chudan – jodan uraken)

F: Dan uke (Gedan barai – jodan uke) gyaku zuki

A: Dobbeltstød m. samme arm; mave og omvendt knoslag mod hoved

F: Dobbeltparade m. samme arm, udvendig, opadgående, stød over bagerste

4 stk, frit valg, godkendt af sensei

Forsvar mod kniv:

3 forsvarsteknik imod kniv

angreb mod Jodan, chudan og gedan

Kata:

Seyunchin + bunkai

Kumite: gående + m. partner

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

jun zuki

hangetsu dachi

A: Gyaku zuki

F: Kontra-angreb

Gyaku zuki

hangetsu dachi

A: Gyaku zuki

F: Kontra-angreb

Jun mae geri

hangetsu dachi

A: Gyaku zuki

F: Kontra-angreb m. jun mae geri

gyaku mae geri

hangetsu dachi

A: Gyaku zuki

F: Kontra-angreb m. gyaku mae geri

Jun ashi barai

hangetsu dachi

Fodfejning m. forreste fod

Kaiten uraken

hangetsu dachi

vende rundt og lave sidelæns omvendt knoslag mod ansigt


Teori:

Hvad forstås ved fire slags ma-ai?

Hvad forstås ved uforstyrret sind?


Skal have deltaget i 1 godkendt seminarer siden sidste graduering


Skal have trænet min. 7 mdr. siden sidste graduering.