Karate 2. kyu

KARATE 2. KYU

BRUNT BÆLTE m. streg

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Ukemi

Hangetsu dachi

Alle faldteknikker

Kisami zuki

Heiko dachi

Stød – parade/parade – stød med samme arm

Hiza uke

Heiko dachi

Knæparade for chudan, uchi og soto

Ashi uke

Heiko dachi

fod parade m. inderside af fod

Kanibasami gedan - chudan

Heiko dachi

Krabbesaksparade nedadgående og for mave

Ushiro mawashi geri

Hangetsu dachi

Baglæns cirkelspark

tobi yoko geri

Hangetsu dachi

Sidelæns flyvespark

tobi mae oshi geri

Hangetsu dachi

Forlæns hoppe-skub spark

Idori Zecar:

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

zecar Tobi hangetsu dachi

Zecar - hangetsu dachi

Hop fra siddende til kampstilling

Yoko ukemi – mawashi geri

Zecar

Fald til siden m. opadgående cirkelspark

Ukemi (mai, yoko)

Zecar - hangetsu dachi

Rullefald fra siddende

Yaku soku kumite:

Teknik:

Stilling:

Kamae:

Angreb / Forsvar:

Forklaring:

Yoko ukemi – mawashi geri

Zecar


A: oi zuki Jodan

F: Yoko ukemi – mawashi geri chudan

A: Frem og stød mod hoved

F: Fald til siden m. opadgående cirkelspark

Kizami zuki

Heiko dachi

Neko ashi dachi

Zenkutsu dachi

Hiraki gamae

A: Jun zuki

F: N Kizami zuki – gyaku zuki

A: stød over forreste

F: Tilbage i kattestilling kontraangreb m. stød over forreste og derefter parade og stød over bagerste

Hiza uke – kinteki geri

Heiko dachi

hangetsu dfachi

Hiraki gamae

A: Mai geri chudan

F: Hiza uke – kinteki geri

A: spark mod mave

F: Knæparade og skridtspark

Ashi uke – jun zukiA: truer m. våben

F: Ashi uke – jun zuki

A: Står m. eks. Kniv

F: Fodparade og stød over forreste

Kanibasami – kusushi

Shiko dachi

Tai gamae

A: Oi zuki Chudan

F: Kanibasami – kusushi

A: Frem og stød mod mave

F: Shiko dachi og lave krabbesaksparade og nedtagning

Ushiro mawashi geri

Hangetsu dachi

Tai gamae

Hiraki gamae

A: stød mod hoved

F: uchi Uke - ushiro mawashi geri

A: stød mod hoved

F: parade - dreje rundt m. baglæns cirkelspark

tobi Yoko geri

Hangetsu dachi

Tai gamae

A: Gyaku zuki

F: tobi yoko geri

A: Stød over bagerste

F: Hop frem 45 ° og sidelæns flyvespark

5 stk frit valg. Godkendt af sensei

Kata:

Shisochin + bunkai

Kumite: gående + m. partner:

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Kusushi

Hangetsu dachi

A: Stød over forreste

F: Vælteteknik og afslutning

Ushiro mawashi geri

Hangetsu dachi

A: Frit valg

F: Baglæns cirkelspark

Kropsfinte Jun - gyaku

Hangetsu dachi

Snyde m. kroppen

Armfinte uraken

Hangetsu dachi

Frem og snyde m. stød og lave uraken i stedet

Benfinte mawashi geri

Hangetsu dachi

Frem og snyde m. mawashi men lave mai geri i stedet

Der vil blive udtaget enkelte teknikker fra foregående pensum.forsvar mod kniv:

3 stk forsvar mod kniv fra siddende

jodan, chudan, gedan

3 teknikker godkendt af sensei

Let kumite m. gummikniv

frikamp

kamp mod kniv

Teori:

Hvad forstår du ved den indre kamp?

Forklar forskellen på modstandere og partnere. Gennembrydning: 2 brædderSkal have deltaget i et godkendt seminarer siden sidste gradueringSkal have trænet min. 7 mdr. siden sidste graduering.