Capoeira_semere

Capoeira


Capoeira er en brasiliansk kampkunst, der er maskeret i en smuk, kraftfuld og akrobatisk dans, som er båret frem af sang og musik. Udførelsen kan ses som en dialog mellem to udøvere, som udtrykker en kamp uden kontakt, men bygget op om rytmer.


Capoeira er fællesnavnet for en Brasiliansk  kampsport der oprindeligt stammer fra Mende-folket fra vest Afrika og congo - Angola regionen, og senere blev importeret via slavehandelen til Brasilien, hvor den blev tilrettet og blandet til det, der i dag kendes som Capoiera. Capoeira er mest af alt en blanding af kamp, dans og leg.

Da afrikanerne som følge af slavehandelen fra 1500-tallet kom til Brasilien, kombinerede de forskellige afrikanske former for kampkunst, og en del af de bevælgelser, der bruges i Capoeira i dag, der stadig kan genkendes som stammedanse i Angola.


Capoeira udviklede sig i slutningen af 1800-tallet til et rituelt danse-kamp-spil. 


Området Bahia var efterhånden det eneste sted, hvor Capoeira blev udøvet – det blev officielt forbudt i 1892 i Brasilien, og uddøde langsomt alle andre områder end her, hvorfor den også altid blev udøvet i det skjulte – Capoiera-udøveren blev derfor oftest set som en kriminel og oprører, hvilket også ofte var tilfældet, da Capoeira blev brugt i forbrydergrupper. Det var også i denne periode at legendariske udøvere som Besouro Cordao-de-Ouro fra Bahia, Nascimento Grande fra Recife og Manduca da Praia fra Rio, som i dag hyldes i Capoiera, dukkede op.


I 1974 blev Capoeira godkendt som nationalsport i Brasilien og akademier og konkurrencer findes overalt i landet. Capoeira har i dag udviklet langt ud over Brasiliens grænser og er i vækst i mange lande over hele verden

Deltagerne, capoeiristas, står i en cirkel, roda, med to kombatanter inde i cirklen. Der spilles på en Berimbau. Det er en "flitsbue" med en kalabas til resonans. Den kaldes "sjælen i Capoeira" og styrer tempoet/rytmen i kampdansen. Samtidig synges, klappes og spilles på tamborin/Pandeiro, klokker/agogo og trommer/atabaque . Der synges til og sangene er tirrende og handler blandt andet om kampdansen.


I kampdansen gælder det om at danse bedre end opponenten og idéen er at absorbere modstanderens angreb, få det til at "forsvinde" eller blive ineffektivt ved at være meget hurtig og i stand til at lave et hurtigt modangreb. Det foregår med simulerede spark, slag, skaller og deslige. "Friendly fight" er det mest rammende for kampdansen, selvom den også kan udvikle sig til at være "unfriendly". Desuden må man kun røre jorden med hænder, fødder og hoved.


Capoeira kan foregå i et hæsblæsende tempo. Mestrene, maestro dyrker det imidlertid oftest i slowmotion og kampen/dansen er nærmest en "drillende samtale". Dygtige capoeristas kan kæmpe på et bord, et lille hjørne el. lign.


Inden for Capoeira-kredse ligger vægten vidt forskelligt. Nogle koncentrerer sig om at udføre akrobatik, andre om kampsport og endelig fokuserer nogle på dansen.